Εθνικής Αμύνης 32Α, Θεσσαλονίκη

1991 – «Λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή (πρόδρομος ανακοίνωση 30 περιστατικών)». Πρώτη πανελλήνια ανακοίνωση στο 45ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα 21-23/11.

1991 - «Λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή (πρόδρομος ανακοίνωση 30 περιστατικών)». Πρώτη πανελλήνια ανακοίνωση στο 45ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα 21-23/11.
1-new

1991 – «Λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή (πρόδρομος ανακοίνωση 30 περιστατικών)». Πρώτη πανελλήνια ανακοίνωση στο 45ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα 21-23/11.

Γενικός χειρουργός – Γενίτσαρης Μιχάλης – Θεσσαλονίκη