Εθνικής Αμύνης 32Α, Θεσσαλονίκη

1991- «Λαπαροσκοπική Χολοκυστεκτομή και στην Ελλάδα», για πρώτη φορά. Δημοσίευση στη δίμηνη ιατροφαρμακευτική επιθεώρηση «Pharma Medical Review».

1991- «Λαπαροσκοπική Χολοκυστεκτομή και στην Ελλάδα», για πρώτη φορά. Δημοσίευση στη δίμηνη ιατροφαρμακευτική επιθεώρηση «Pharma Medical Review».

«Λαπαροσκοπική Χολοκυστεκτομή και στην Ελλάδα», δημοσίευση στη δίμηνη ιατροφαρμακευτική επιθεώρηση «Pharma Medical Review»

Γενικός χειρουργός – Γενίτσαρης Μιχάλης – Θεσσαλονίκη