Εθνικής Αμύνης 32Α, Θεσσαλονίκη

1991- «Λαπαροσκοπική Χολοκυστεκτομή και στην Ελλάδα», για πρώτη φορά. Δημοσίευση στη δίμηνη ιατροφαρμακευτική επιθεώρηση «Pharma Medical Review».

1991- «Λαπαροσκοπική Χολοκυστεκτομή και στην Ελλάδα», για πρώτη φορά. Δημοσίευση στη δίμηνη ιατροφαρμακευτική επιθεώρηση «Pharma Medical Review».

«Λαπαροσκοπική Χολοκυστεκτομή και στην Ελλάδα», δημοσίευση στη δίμηνη ιατροφαρμακευτική επιθεώρηση «Pharma Medical Review»