Εθνικής Αμύνης 32Α, Θεσσαλονίκη

1997: 1η ανακοίνωση διεθνώς «Λαπαροσκοπική αποκατάσταση ηβαλγίας»

1997: 1η ανακοίνωση διεθνώς «Λαπαροσκοπική αποκατάσταση ηβαλγίας»

1997 – Πρώτη παρουσίαση διεθνώς της λαπαροσκοπικής αποκατάστασης ηβαλβίας (κήλης αθλητών): «Λαπαροσκοπική αποκατάσταση της ηβαλγίας: Μία εντελώς νέα μέθοδος». Παρουσίαση στο 4ο Διεθνές Συνέδριο Αθλητιατρικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος.