Εθνικής Αμύνης 32Α, Θεσσαλονίκη

1993 – «Επιπλοκές Λαπαροσκοπικής Χολοκυστεκτομής και αντιμετώπιση» – Εμπειρία 400 περιστατικών» , Κλινική «Αγιος Λουκάς», Παρουσίαση στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λαπαροενδοσκοπικής Χειρουργικής και διεθνές Συμπόσιο, Αθήνα, 30/6-1/7/1993

1993 – «Επιπλοκές Λαπαροσκοπικής Χολοκυστεκτομής και αντιμετώπιση» – Εμπειρία 400 περιστατικών» , Κλινική «Αγιος Λουκάς», Παρουσίαση στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λαπαροενδοσκοπικής Χειρουργικής και διεθνές Συμπόσιο, Αθήνα, 30-6/1/7/1993

Γενικός χειρουργός – Γενίτσαρης Μιχάλης – Θεσσαλονίκη