Εθνικής Αμύνης 32Α, Θεσσαλονίκη

1993 – «Λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή- Η εμπειρία μας από 330 περιστατικά σε δύο χρόνια» – Παρουσίαση στο 8ο Βορειοελλαδικό συνέδριο – Θεσσαλονίκη 20-22/5

6-new
1993 – «Λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή- Η εμπειρία μας από 330 περιστατικά σε δύο χρόνια» - Παρουσίαση στο 8ο Βορειοελλαδικό συνέδριο – Θεσσαλονίκη 20-22/5

1993 – «Λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή- Η εμπειρία μας από 330 περιστατικά σε δύο χρόνια» – Παρουσίαση στο 8ο Βορειοελλαδικό συνέδριο – Θεσσαλονίκη 20-22/5