Εθνικής Αμύνης 32Α, Θεσσαλονίκη

1995 – «Λαπαροσκοπική Χειρουργική βουβωνοκήλης με την τεχνική TAPP – Η εμπειρία 100 περιστατικών », Κλινική «Άγιος Λουκάς». Πρώτη διεθνής παρουσίαση της νέας τεχνικής στο 3ο Διεθνές συνέδριο νέων τεχνολογιών και ελάχιστα επεμβατικών τεχνικών στην Χειρουργική, Λουξεμβούργο, της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ενδοσκοπικής Χειρουργικής.

1995 – «Λαπαροσκοπική Χειρουργική βουβωνοκήλης με την τεχνική TAPP – Η εμπειρία 100 περιστατικών », Κλινική «Άγιος Λουκάς». Πρώτη διεθνής παρουσίαση της νέας τεχνικής στο 3ο Διεθνές συνέδριο νέων τεχνολογιών και ελάχιστα επεμβατικών τεχνικών στην Χειρουργική, Λουξεμβούργο, της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ενδοσκοπικής Χειρουργικής.

Γενικός χειρουργός – Γενίτσαρης Μιχάλης – Θεσσαλονίκη