Εθνικής Αμύνης 32Α, Θεσσαλονίκη

1998 – Λαπαροσκοπική επιδιόρθωση της ηβαλγίας- Η εμπειρία μας». Παρουσίαση χειρουργικής της κήλης αθλητών, Κλινική «Άγιος Λουκάς». Περιοδικό «Surgical Endoscopy» με αφιέρωμα στις ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές, τεύχος Μάϊος & Ιούνιος 1998.

9-new
1998 – Λαπαροσκοπική επιδιόρθωση της ηβαλγίας- Η εμπειρία μας». Παρουσίαση χειρουργικής της κήλης αθλητών, Κλινική «Άγιος Λουκάς». Περιοδικό «Surgical Endoscopy» με αφιέρωμα στις ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές, τεύχος Μάϊος & Ιούνιος 1998.

1998 – Λαπαροσκοπική επιδιόρθωση της ηβαλγίας- Η εμπειρία μας». Παρουσίαση χειρουργικής της κήλης αθλητών, Κλινική «Άγιος Λουκάς». Περιοδικό «Surgical Endoscopy» με αφιέρωμα στις ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές, τεύχος Μάϊος & Ιούνιος 1998.

Γενικός χειρουργός – Γενίτσαρης Μιχάλης – Θεσσαλονίκη