Εθνικής Αμύνης 32Α, Θεσσαλονίκη

2000 – «Λαπαροσκοπική Χειρουργική βουβωνοκήλης με την τεχνική TAPP – Εμπειρία 710 περιστατικών». Παρουσίαση στο 8o Διεθνές συνέδριο της “European Association for Endoscopic Surgery», στη Nice της Γαλλίας.

ΦΩΤΟ ΓΕΝΙΤΣΑΡΗΣ-new
10-new

2000 – «Λαπαροσκοπική Χειρουργική βουβωνοκήλης με την τεχνική TAPP – Εμπειρία 710 περιστατικών». Παρουσίαση στο 8o Διεθνές συνέδριο της “European Association for Endoscopic Surgery», στη Nice της Γαλλίας.

Γενικός χειρουργός – Γενίτσαρης Μιχάλης – Θεσσαλονίκη