Εθνικής Αμύνης 32Α, Θεσσαλονίκη

2000 – Λαπαροσκοπική Χειρουργική παγκρεατικής ψευδοκύστης» – Παρουσίαση στο 8o Διεθνές συνέδριο της “European Association for Endoscopic Surgery» στη Nice της Γαλλίας, όπου ο ιατρός Μ. Γενίτσαρης, συμμετείχε με δύο παρουσιάσεις.

2000 - Λαπαροσκοπική Χειρουργική παγκρεατικής ψευδοκύστης» - Παρουσίαση στο 8o Διεθνές συνέδριο της “European Association for Endoscopic Surgery» στη Nice της Γαλλίας, όπου ο ιατρός Μ. Γενίτσαρης, συμμετείχε με δύο παρουσιάσεις.
10-new

2000 – Λαπαροσκοπική Χειρουργική παγκρεατικής ψευδοκύστης» – Παρουσίαση στο 8o Διεθνές συνέδριο της “European Association for Endoscopic Surgery» στη Nice της Γαλλίας, όπου ο ιατρός Μ. Γενίτσαρης, συμμετείχε με δύο παρουσιάσεις.

Γενικός χειρουργός – Γενίτσαρης Μιχάλης – Θεσσαλονίκη