Εθνικής Αμύνης 32Α, Θεσσαλονίκη

2003- «Λαπαροσκοπική αποκατάσταση της ηβαλγίας» σε 131 αθλητές. Κλινική «Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης»- Παρουσίαση στο 7ο «European Endoscopic Surgery Week”, Γλασκώβη, U.K

2003- «Λαπαροσκοπική αποκατάσταση της ηβαλγίας» σε 131 αθλητές. Κλινική «Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης»- Παρουσίαση στο 7ο «European Endoscopic Surgery Week”, Γλασκώβη, U.K
11-new

2003- «Λαπαροσκοπική επιδιόρθωση της ηβαλγίας» σε 131 αθλητές. Κλινική «Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης»- Παρουσίαση στο 7ο «European Endoscopic Surgery Week”, Γλασκώβη, U.K

Γενικός χειρουργός – Γενίτσαρης Μιχάλης – Θεσσαλονίκη