Εθνικής Αμύνης 32Α, Θεσσαλονίκη

2004: Εργασία δημοσιευμένη στο American journal of Sports Medicine για τη μεγάλη εμπειρία της λαπαροσκοπικής αποκατάστασης ηβαλγίας από τον Μ. Γενίτσαρη

2004: Δημοσίευμα στο American journal of Sports Medicine για την 1η λαπαροσκοπική αποκατάσταση ηβαλγίας από τον Μ. Γενίτσαρη

2004: Εργασία δημοσιευμένη στο American journal of Sports Medicine για τη μεγάλη εμπειρία της λαπαροσκοπικής αποκατάστασης ηβαλγίας από τον Μ. Γενίτσαρη. Μία από τις μεγαλύτερες εργασίες στον κόσμο, στην οποία παραπέμπουν έκτοτε πολλές άλλες επιστημονικές εργασίες.

Γενικός χειρουργός – Γενίτσαρης Μιχάλης – Θεσσαλονίκη